Linia produktów z PVDF zawiera kompletny asortyment zaworów kulowych, zaworów motylkowych, zaworów membranowych, zaworów zwrotnych, rur oraz kształtek do zgrzewania mufowego, do stosowania w budowie linii technologicznych i instalacji transportujących ciecze przemysłowe w zakresie temperatury roboczej od -40°C do 140°C.

Cała linia produktów wytwarzana jest z tworzywa SOLEF™ firmy SOLVAY S.A. zaklasyfikowanego według ASTM D 3222 i zgodnego z wymogami określonymi w ISO/WD 10931 dot. użytkowania rurociągów PVDF w procesach przemysłowych.

Główne właściwości i charakterystyki:

 • Doskonała odporność chemiczna: zastosowanie SOLEF™ (polifluorku winylidenu) gwarantuje doskonałą odporność na korozję i abrazję przy transporcie wysoce agresywnych substancji chemicznych. PVDF jest chemicznie bierny w stosunku do większości nieorganicznych kwasów i zasad, kwasów organicznych, węglowodorów aromatycznych i alifatycznych, alkoholi oraz rozpuszczalników halogenowych. Nie jest zalecany do użytku z fluorem, silnymi aminami zasadowymi, silnymi rozpuszczalnikami jak ketony i oleum (kwas siarkowy dymiący, H2SO4•nSO3).
 • Doskonała stabilność termiczna: charakterystyki PVDF pozostają niezmienne w zakresie temperatur od -40°C do +140°C. Systemy rurociągowe PVDF są więc idealne do wszystkich zastosowań, w których wymagane są wysokie temperatury robocze, z krańcowo niskim poziomem kontaminacji cieczy oraz z optymalną odpornością na starzenie pod wpływem czynników atmosferycznych i promieniowania UV.
 • Ognioodporność: tworzywo SOLEF™ gwarantuje optymalną ognioodporność bez potrzeby stosowania środków zmniejszających palność (wskaźnik graniczny tlenu, LOI=44%). Ponadto, emisja dymu podczas zapłonu jest umiarkowana. Tworzywo PVDF SOLEF™ jest zaklasyfikowane jako UL-94, klasa V-O.
 • Czystość: tworzywo PVDF SOLEF™ jest ekstremalnie czystym polimerem, który w odróżnieniu od innych tworzyw sztucznych nie zawiera środków stabilizujących, plastyfikatorów, nawilżaczy ani środków zmniejszających palność. Dlatego jest idealne do transportu wody i chemikaliów o bardzo wysokiej czystości w sytuacjach, w których wymagany jest brak kontaminacji transportowanej cieczy.
 • Żywotność: tworzywo PVDF SOLEF™ posiada wysoki wskaźnik wytrzymałości obwodowej (minimalna wymagana wytrzymałość MRS=25,0 MPa przy 20°C) i zapewniają bardzo długą żywotność instalacji, bez oznak znacznego pogorszenia się właściwości mechanicznych i fizycznych.

Materiał: PVDF polifluorek winylidenu – mieszanka SOLEF® 1008

Kolor: półprzeźroczysty biały

Standardy odniesienia:

 • Zgrzewanie mufowe zgodnie z ISO 10931 do połączeń z rurami zgodnie z ISO 10931
 • Kołnierze zgodnie z ISO 2084, DIN 8063, DIN2501, ANSI B 16.5 150

Zakres, rury: od d16 mm do d110 mm

Zakres, kształtki: mufowe: od d16 do d110 mm

Zakres, zawory:

 • zawory kulowe: od d16 mm do d110 mm
 • zawory motylkowe: od d50 mm do d315 mm
 • zawory membranowe: od d16 mm do d110 mm
 • zawory zwrotne: od d20 mm do d63 mm

Klasy ciśnienia roboczego: PN 16 bar

Zakres temperatury roboczej: od -40 °C do +140 °C

Pliki do pobrania: