ALIAXIS Utilities & Industry Sp. z o.o.

03-236 Warszawa
ul. Annopol 4A, budynek C

Zapytania i zamówienia handlowe:

  • tel. 71 399 56 74
  • tel. 71 399 56 75

SERWIS ZGRZEWAREK


Informacje o spółce:
NIP 9510051202, KRS 0000076905, REGON 010880074, Kapitał Zakładowy: 3.000.000,00 PLN
Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego