Armatura odcinająca FRIALOC montowana jest w sieciach wodociągowych. Prześwit przez armaturę jest taki sam jak prześwit przyłączonej rury SDR 11 i nie wykazuje żadnych przewężeń. Uruchamianie następuje ze skrzynki ulicznej z zastosowaniem odpowiedniej przedłużki teleskopowej. Dzięki innowacyjnej mechanice do uruchomienia zaworu wystarcza kilka obrotów i niewielki nakład siły.

Zalety armatury FRIALOC:

 • Zastosowanie armatury FRIALOC umożliwia uzyskanie całkowicie zgrzanego i jednorodnego rurociągu polietylenowego bez kołnierzy i łączników.
 • Typowe dla PE: brak korozji, brak osadów.
 • Innowacyjny system dwóch klapek, zapewniający skuteczne odcinanie wody w każdych warunkach.
 • Mechanizm obrotowy odporny na ścieranie, czego dowiodły badania zmęczeniowe przeprowadzone w 2500 cyklach kontrolnych.
 • Higiena: brak przestrzeni martwych, brak zastoju wody, minimalna powierzchnia uszczelnienia.
 • Odporne na korozję materiały metalowe.
 • Wyraźna różnica w ciężarze w porównaniu z zaworami metalowymi.
 • Niewielka siła konieczna do uruchomienia, łatwy rozruch również pod pełnym ciśnieniem
 • Niewielka liczba obrotów wystarczająca do otwarcia/zamknięcia.
 • Optymalna hydraulika dzięki pełnemu prześwitowi, brak przewężenia.
 • Stabilność na dnie wykopu dzięki dużej powierzchni przylegania.
 • Długość króćców dostosowana do podwójnego zgrzewania, możliwość skrócenia dla uzyskania kompaktowej formy.
 • Każda armatura poddawana jest po montażu testom.
 • Dane dot. wykonania są zapisywane,archiwizowane i mogą być dokumentowane przez zgrzewarkę dzięki kodowi kreskowemu Traceability.

Dowiedz się więcej: