Aliaxis S.A./N.V. – jest międzynarodową, niezależną Grupą skupiającą firmy zajmujące się produkcją i dystrybucją materiałów wykonanych z tworzyw sztucznych w segmencie instalacji dla budownictwa, uzbrajania terenów w sieci gazowe, wodne i kanalizacyjne oraz produktów dla przemysłu. Szeroka gama produktów firm wchodzących w skład Grupy Aliaxis przeznaczona jest dla budownictwa jedno- i wielorodzinnego, przemysłowego, obiektów handlowych oraz użyteczności publicznej.

Grupa Aliaxis w liczbach:

  • Ponad 100 firm działających w 50 krajach świata (w  tym 65 zakładów produkcyjnych)
  • Ponad 15.700 zatrudnionych osób
  • Dane finansowe Grupy Aliaxis: raporty roczne
  • Ponad 250.000 produktów w ofercie

Więcej szczegółów o Grupie Aliaxis można znaleźć na stronie: www.aliaxis.com