FLS F3.60, F9.60 – Magmeter bez wyświetlacza i z wyświetlaczem

Magmetry nadają się do montażu na instalacjach metalowych, jak i na rurociągach z tworzyw sztucznych. Brak mechanicznych elementów ruchomych w sensorze oraz materiały o wysokiej jakości pozwalają mierzyć natężenie przepływu cieczy zawierających cząstki stałe, a także cieczy powodujących zużycie ścierne. Ciecz musi być tylko jednorodnym elektrolitem. Te sensory mogą być montowane przy pomocy standardowych kształtek przyłączeniowych systemu FLS, dzięki czemu są kompatybilne z sensorami typu łopatkowego. Przepływomierze te umożliwiają pomiar przepływu w szerokim zakresie wymiarowym rur od DN15 do DN600. Pełny wybór sygnałów wyjściowych analogowych i cyfrowych oraz wskazania kierunku przepływu pozwalają na zastosowanie tych urządzeń w bardzo szerokim zakresie aplikacji.

Podstawowe właściwości

  • Brak ruchomych części, nie potrzebna konserwacja
  • Duża odporność mechaniczna
  • Od DN15 do DN600
  • Zakresy przepływów: F3.60/F9.60: od 0,05 do 8,0 m/s oraz F3.63/F9.63: od 0,15 do 8,0 m/s
  • Dokładny pomiar w przypadku zanieczyszczonych cieczy
  • Pomiar dwukierunkowy (tylko F3.60/F9.60)
  • Mały spadek ciśnienia
  • Specjalna wersja do wody słonej (duże stężenie chlorków jak w wodzie morskiej) lub przy wysokich temperaturach