NICOLL POLSKA

jest przedstawicielem firm produkcyjnych będących częścią światowego koncernu ALIAXIS. Działalność firmy NICOLL POLSKA obejmuje dystrybucję złączek i armatury z tworzyw sztucznych do instalacji wodociągowych i gazowych oraz złączki i armaturę z tworzyw sztucznych dla instalacji przemysłowych.
dowiedz się więcej

FRIALEN
FRIATOOLS

Bezpieczne złączki FRIALEN mają zastosowanie w budowie gazociągów, wodociągów i rurociągów przemysłowych o średnicach od d20 do d800 mm. W branży elektrozłączek FRIALEN koncentrujemy się na technologii złączeń systemów rurowych.
dowiedz się więcej

FIP
Instalacje przemysłowe

Dzięki istniejącej od 1954 r marki FIP – firma Aliaxis Utilities & Industry jest dziś największym europejskim producentem armatury przemysłowej.

dowiedz się więcej

FLS
Technika pomiarowa FIP

przepływomierze, konduktometry, pH-metry, mierniki Redox oraz rotametry.

dowiedz się więcej

Nicoll Polska Sp. z o.o. jest przedstawicielem firm produkcyjnych będących częścią światowego koncernu ALIAXIS. Polska spółka ma siedzibę główną w Oleśnicy, a jej zakres działalności obejmuje dystrybucję złączek i armatury z polietylenu do instalacji wodociągowych i gazowych oraz złączki i armaturę z tworzyw sztucznych dla instalacji przemysłowych.
Dowiedz się więcej…


Nicoll Polska Sp. z o.o.

ul. Energetyczna 6
56-400 Oleśnica
www.aliaxis-ui.pl
info@aliaxis-ui.pl

Informujemy o planowanym połączeniu spółek NICOLL POLSKA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą przy ul. Energetycznej 6 w Oleśnicy (56-400), wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy KRS pod numerem: 0000013868, o kapitale…
Dowiedz się więcej…


Nicoll Polska Sp. z o.o.
ul. Energetyczna 6
56-400 Oleśnica
www.nicoll.pl
www.aliaxis-ui.pl